Standard Svensk standard · SS-EN 15602:2008

Bevakningstjänster - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This standard applies to providers of security services.

Ämnesområden

Tjänster Miljö- och hälsoskydd Tjänster för företag Skydd mot brott


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security service providers - Terminology

Artikelnummer: STD-64993

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 20