Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16559:2014

Fasta biobränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar (ISO 16559:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16559:2014

Fasta biobränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar (ISO 16559:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This international standard determines the terminology and definitions for solid biofuels. According to the scope of ISO/TC 238 Solid biofuels this standard only includes raw and processed material originating from:
- forestry and arboriculture
- agriculture and horticulture
- aquaculture
Solid biofuels originating from different recycling processes of end-of-life-products are not within the scope but relevant terms are included for information. Areas covered by ISO/TC 28 SC 7 Liquid biofuels and ISO/TC 193 Natural gas are excluded.

Ämnesområden

Petroleum och samhörande teknik (01.040.75) Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Biobränslen (75.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16559:2014

Fasta biobränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar (ISO 16559:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions (ISO 16559:2014)

Artikelnummer: STD-102505

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-07-24

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 14588:2010