Standard Svensk standard · SS-EN 13617-2:2012

Bensinstationer - Del 2: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av slangbrottsventiler för användning i mätanläggningar för drivmedel

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13617-2:2012

Bensinstationer - Del 2: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av slangbrottsventiler för användning i mätanläggningar för drivmedel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies safety requirements for the construction and performance of safe breaks to be fitted to metering pumps and dispensers installed at filling stations and used to dispense liquid fuels into the tanks of motor vehicles, boats and light aircraft and into portable containers at flow rates up to 200 l min-1.
The requirements apply to safe breaks at ambient temperatures from –20 °C to +40 °C with the possibility for an extended temperature range.
It pays particular attention to electrical, mechanical and hydraulic characteristics of, and electrical apparatus incorporated within or mounted on, the safe break.
This European Standard applies mainly to hazards related to the ignition of liquid fuels being dispensed or their vapour. This European Standard also addresses electrical and mechanical hazards.
NOTE 1 This European Standard does not apply to equipment for use with liquefied petroleum gas (LPG) or liquefied natural gas (LNG) or compressed natural gas (CNG).
NOTE 2 Fuels other than of Explosion Group IIA are excluded from this European Standard.

Ämnesområden

Petroleum och samhörande teknik (01.040.75) Tankar och lagringsutrustning (14.480) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13617-2:2012

Bensinstationer - Del 2: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av slangbrottsventiler för användning i mätanläggningar för drivmedel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för bensinstationer, SIS/TK 287

Internationell titel: Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers

Artikelnummer: STD-85796

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-16

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13617-2:2004