Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10075-1

Ergonomiska principer med avseende på mental arbetsbelastning - Del 1: Allmänna termer och definitioner (ISO 10075:1991)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 10075-1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10075-1

Ergonomiska principer med avseende på mental arbetsbelastning - Del 1: Allmänna termer och definitioner (ISO 10075:1991)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines terms in the field of mental work-load, covering mental stress and mental strain, and specifies the relations between the concepts involved.
It applies to the design of working conditions with respect to mental work-load and is intended to promote a common usage of terminology between experts and practitioners in the field of ergonomics as well as in general.
It does not address methods of measurement and principles of task design, which are or will be dealt with in other International Standards.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10075-1

Ergonomiska principer med avseende på mental arbetsbelastning - Del 1: Allmänna termer och definitioner (ISO 10075:1991)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

Internationell titel: Ergonomic principles related to mental work-load - Part 1: General terms and definitions (ISO 10075:1991)

Artikelnummer: STD-28614

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-15

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-EN ISO 10075-1:2017