Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13943:2017

Brandsäkerhet - Ordlista (ISO 13943:2017)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13943:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13943:2017

Brandsäkerhet - Ordlista (ISO 13943:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument definierar terminologin inom brandsäkerhet så som den används i
brandstandarder inom ISO och IEC.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Allmänt (13.220.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13943:2017

Brandsäkerhet - Ordlista (ISO 13943:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)

Artikelnummer: STD-80031315

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-09-11

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN ISO 13943:2017

Ersätter: SS-EN ISO 13943:2010

Ersätts av: SS-EN ISO 13943:2023