Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13943:2017

Brandsäkerhet - Ordlista (ISO 13943:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13943:2017 defines terminology relating to fire safety as used in ISO and IEC fire standards.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Allmänt (13.220.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)

Artikelnummer: STD-8028425

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-09-11

Antal sidor: 66

Ersätter: SS-EN ISO 13943:2010