Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4287/AC:2008

Geometriska produktionspecifikationer (GSP) - Ytstruktur: Profilmetod - Termer, definitioner och parametrar för ytstruktur (ISO 4287:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2005)

Status: Gällande

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Längd- och vinkelmätning (17.040) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2005)

Artikelnummer: STD-68302

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-27

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 4287