Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 12781-2:2005

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Planhet - Del 2: Specifikationsoperatorer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 12781-2:2011

Omfattning
Denna del av ISO/TS 12781 specificerar enbart den fullständiga specifikationsoperatorn för planhet hos fullständiga integrerade element , d.v.s. geometriska egenskaper hos element av typen plan.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Geometrical Product Specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators

Artikelnummer: STD-41401

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-08

Antal sidor: 33

Ersätts av: SS-EN ISO 12781-2:2011