Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3252

Pulvermetallurgi - Termer och definitioner (ISO 3252:1999)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3252:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3252

Pulvermetallurgi - Termer och definitioner (ISO 3252:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 750 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 750 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 800 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna internationella standard definieras termer som avser pulvermetallurgi.1) Pulvermetallurgi är den gren av metallurgin som avser tillverkning av metalliska pulver eller, genom formnings- och sintringsförfaranden, tillverkning av artiklar av sådana pulver med eller utan tillsats av icke-metalliska pulver.
Termerna är inordnade under följande huvudrubriker:
1 Pulver
2 Formning
3 Sintring
4 Behandling efter sintring
5 Pulvermetallurgiska material
Ett alfabetiskt register finns efter definitionerna.
ANMÄRKNINGAR:
1 Som tillägg till termer och definitioner på engelska och franska, två av de officiella ISO-språken, innehåller denna ISO-standard motsvarande termer och definitioner på tyska; dessa ges ut under ansvar av Tyskland (DIN). Endast termer och definitioner på de officiella språken kan emellertid anses som ISO-termer och -definitioner.
2 Ytterligare information om vissa av de definierade termerna kan finnas i de standarder som angetts inom parentes i slutet av definitionerna. Dessa är förtecknade i Litteraturförteckning.

Ämnesområden

Metallurgi (01.040.77) Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3252

Pulvermetallurgi - Termer och definitioner (ISO 3252:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 750 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 750 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 800 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:1999)

Artikelnummer: STD-29861

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-16

Antal sidor: 119

Ersätter: SS-ISO 3252

Ersätts av: SS-EN ISO 3252:2019