Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3252

Pulvermetallurgi - Termer och definitioner (ISO 3252:1999)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3252:2019
Omfattning
I denna internationella standard definieras termer som avser pulvermetallurgi.1) Pulvermetallurgi är den gren av metallurgin som avser tillverkning av metalliska pulver eller, genom formnings- och sintringsförfaranden, tillverkning av artiklar av sådana pulver med eller utan tillsats av icke-metalliska pulver. Termerna är inordnade under följande huvudrubriker: 1 Pulver 2 Formning 3 Sintring 4 Behandling efter sintring 5 Pulvermetallurgiska material Ett alfabetiskt register finns efter definitionerna. ANMÄRKNINGAR: 1 Som tillägg till termer och definitioner på engelska och franska, två av de officiella ISO-språken, innehåller denna ISO-standard motsvarande termer och definitioner på tyska; dessa ges ut under ansvar av Tyskland (DIN). Endast termer och definitioner på de officiella språken kan emellertid anses som ISO-termer och -definitioner. 2 Ytterligare information om vissa av de definierade termerna kan finnas i de standarder som angetts inom parentes i slutet av definitionerna. Dessa är förtecknade i Litteraturförteckning.

Ämnesområden

Metallurgi (01.040.77) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:1999)

Artikelnummer: STD-29861

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-16

Antal sidor: 119

Ersätter: SS-ISO 3252

Ersätts av: SS-EN ISO 3252:2019