Standard Svensk standard · SS 112100

Metalliska material - Dragprovning - Terminologi

Status: Gällande

Ämnesområden

Metallurgi (01.040.77) Provtagning för mekanisk provning (77.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Mekanisk provning, SIS/TK 123

Internationell titel: Metallic materials - Tensile testing - Terminology

Artikelnummer: STD-5798

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-04-01

Antal sidor: 8