Standard Svensk standard · SS-EN 15947-1:2015

Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 1: Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines various terms relating to the design, construction, primary packaging and testing of fireworks of categories F1, F2 and F3.

Ämnesområden

Kemiteknik (01.040.71) Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Pyroteknik, SIS/TK 443

Internationell titel: Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 1: Terminology

Artikelnummer: STD-8017896

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15947-1:2010