Standard Svensk standard · SS-ISO 13861

Skogsmaskiner - Hjullunnare - Termer, definitioner och handelskrav

Status: Gällande

Ämnesområden

Jordbruk (01.040.65) Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skogsmaskiner, SIS/TK 231

Internationell titel: Machinery for forestry - Wheeled skidders - Terms, definitions and commercial specifications

Artikelnummer: STD-27971

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-19

Antal sidor: 12