Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27000:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27000:2017 , SS-ISO/IEC 27000:2018

Omfattning
This International Standard provides the overview of information security management systems, and terms and definitions commonly used in the ISMS family of standards. This International Standard is applicable to all types and sizes of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies, not-for-profit organizations).

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary

Artikelnummer: STD-8019293

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-03-03

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-ISO/IEC 27000:2016

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27000:2017 , SS-ISO/IEC 27000:2018