Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 50:2015

Terminologi för informationssäkerhet

Status: Gällande

Omfattning
Syftet med denna tekniska rapport är att presentera en enhetlig terminologi för informationssäkerhetsområdet. Avsnitt 1 behandlar allmänna termer samt termer relaterade till ledningssystem. Avsnitt 2 behandlar termer som rör kontroll och styrning av informationssäkerheten. Detta inkluderar termer relaterade till både riskhantering och kontinuitetsplanering. Avsnitt 3 behandlar termer som rör incidenthantering och angrepp. Avsnitt 4 behandlar termer som rör säkerhetstekniker som relaterar till identifiering och autentisering, åt-komstkontroll samt loggning, larm och uppföljning. Avsnitt 5 behandlar termer som rör kryptorelaterade begrepp, inklusive några begrepp rörande kommunikat-ionssäkerhet. Avsnitt 6 behandlar termer som rör personlig integritet. Avsnitt 7 behandlar termer som rör evaluering och certifiering av it-säkerhet. Avsnitt 8 behandlar termer som rör samhällets informations- och cybersäkerhet. Avsnitt 9 behandlar termer som rör it-forensik. Avsnitt 10 presenterar en översikt över standarder och tekniska rapporter framtagna inom internationell standardisering.

Ämnesområden

Informationsteknik (Ordlistor) Ledningssystem för informationssäkerhet Informationsteknik Allmänt Kodning av information


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationssäkerhet, SIS/TK 318

Internationell titel: -

Artikelnummer: STD-8014024

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-07

Antal sidor: 104