Standard Svensk standard · SS-ENV 13004

Nomenklatursystem för beskrivning av medicintekniska produkter för att möjliggöra ett enhetligt system för utbyte av data - Rekommendationer för ett tillfälligt system och regler för ett framtida system

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ENV 13004

Nomenklatursystem för beskrivning av medicintekniska produkter för att möjliggöra ett enhetligt system för utbyte av data - Rekommendationer för ett tillfälligt system och regler för ett framtida system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (01.040.11) Informationsteknik (Ordlistor) (01.040.35) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Medicintekniska kvalitetssystem (11.110.10) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ENV 13004

Nomenklatursystem för beskrivning av medicintekniska produkter för att möjliggöra ett enhetligt system för utbyte av data - Rekommendationer för ett tillfälligt system och regler för ett framtida system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Nomenclature system for medical devices for the purposes of regulatory data exchange - Recommendations for an interim system and rules for a future system

Artikelnummer: STD-27578

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-24

Antal sidor: 9