Standard Svensk standard · SS-EN 572-1:2012

Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas - Del 1: Definitioner och generella fysikaliska och mekaniska egenskaper

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 572-1:2012+A1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 572-1:2012

Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas - Del 1: Definitioner och generella fysikaliska och mekaniska egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Part of this European Standard specifies and classifies basic glass products and indicates their chemical composition, their main physical and mechanical characteristics and defines their general quality criteria.
Specific dimensions and dimensional tolerances, description of faults, quality limits and designation for each basic product type are not included in this Part, but are given in other Parts of this European Standard specific to each product type:
- EN 572-2 Float glass
- EN 572-3 Polished wired glass
- EN 572-4 Drawn sheet glass
- EN 572-5 Patterned glass
- EN 572-6 Wired patterned glass
- EN 572-7 Wired or unwired channel shaped glass
- EN 572-8 Supplied and final cut sizes
- EN 572-9 Evaluation of conformity/Product standard

Ämnesområden

Glasindustri och keramisk industri (01.040.81) Glas i byggnader (81.040.20) Glas (94.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 572-1:2012

Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas - Del 1: Definitioner och generella fysikaliska och mekaniska egenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties

Artikelnummer: STD-86855

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-07-21

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 572-1:2004

Ersätts av: SS-EN 572-1:2012+A1:2016