Standard Svensk standard · SS 224450

Glasblock - Provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 224450

Glasblock - Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs metoder för bestämning och redovisning av väsentliga egenskaper hos glasblock. Metod för optisk kontroll av bildförvrängning ges i SS 22 44 51, Glashålblock - Bildförvrängning.

Ämnesområden

Glasindustri och keramisk industri (01.040.81) Glas i byggnader (81.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 224450

Glasblock - Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Glass block - Test methods

Artikelnummer: STD-6614

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-12-25

Antal sidor: 4