Standard Svensk standard · SS 224425

Byggnadsglas - Säkerhetsrutor - Klassindelning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 356 , SS-EN 1063
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 224425

Byggnadsglas - Säkerhetsrutor - Klassindelning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden fastlägger krav på säkerhetsrutor i sammanlagt 19 klasser men anger inte användningsområden för de olika klasserna. Kraven gäller även för säkerthetsrutor av annat material än glas.

Ämnesområden

Glasindustri och keramisk industri (01.040.81) Glas i byggnader (81.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 224425

Byggnadsglas - Säkerhetsrutor - Klassindelning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Building glass - Safety glazing - Classification

Artikelnummer: STD-6609

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 224414

Ersätts av: SS-EN 356 , SS-EN 1063