Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13349:2010

Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering (ISO 13349:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines terms and categories in the field of fans used for all purposes.

It is not applicable to electrical safety.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel: Fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO 13349:2010)

Artikelnummer: STD-74652

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-14

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-ISO 13349 , SS-EN ISO 13349:2008