Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10286:2015

Gasflaskor - Terminologi (ISO 10286:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This standard gives the terminologyfor ISO/TC 58 standards intended tobe used under regulations for thetransport of dangerous goods that arebased on the UN Model Regulations.Variations from the terminology arepermissible to comply with otherregulations such as for stationary andautomotive applications.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska Tyska Franska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Terminology (ISO 10286:2015)

Artikelnummer: STD-8029532

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-07-20

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN ISO 10286:2015

Ersätter: SS-EN ISO 10286:2007