Standard Svensk standard · SS-EN 14511-4:2018

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning - Del 4: Funktionskrav

Status: Gällande

Omfattning
1.1 The scope of EN 14511 1 is applicable, with the exception of process chillers. 1.2 This European Standard specifies minimum operating requirements which ensure that air conditioners, heat pumps and liquid chilling packages using either air, water or brine as heat transfer media, with electrical driven compressors are fit for the use designated by the manufacturer when used for space heating and/or cooling.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120) Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värmepumpar, SIS/TK 467

Internationell titel: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements

Artikelnummer: STD-80002950

Utgåva: 5

Fastställd: 2018-03-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14511-4:2013