Standard Svensk standard · SS-EN 14511-3:2018

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning - Del 3: Provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
1.1 The scope of EN 14511 1 is applicable. 1.2 This European Standard specifies the test methods for the rating and performance of air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps using either air, water or brine as heat transfer media, with electrically driven compressors when used for space heating and cooling. These test methods also apply for the rating and performance of process chillers. It also specifies the method of testing and reporting for heat recovery capacities, system reduced capacities and the capacity of individual indoor units of multisplit systems, where applicable. This European Standard also makes possible to rate multisplit and modular heat recovery multisplit systems by rating separately the indoor and outdoor units.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120) Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värmepumpar, SIS/TK 467

Internationell titel: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods

Artikelnummer: STD-80002949

Utgåva: 5

Fastställd: 2018-03-19

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 14511-3:2013