Standard Svensk standard · SS-ISO 1803-1

Byggtoleranser - Terminologi - Del 1: Generella termer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 1803

Omfattning
Denna del av ISO 1803 definerar de generella termer som behövs för att studera, specificera och använda byggtoleranser

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: BST

Internationell titel: Building construction - Tolerances - Vocabulary -Part 1: General terms

Artikelnummer: STD-4006

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-ISO 1803