Standard Svensk standard · SS-EN 13970:2004

Flexibla tätskikt - Ångspärrar av bitumen - Definitioner och karaktäriserande egenskaper

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 13970:2004/A1:2006

Omfattning
This document specifies definitions and characteristics of flexible reinforced bitumen sheets for which the intended use is as water vapour control layers for buildings. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this document.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers - Definitions and characteristics

Artikelnummer: STD-38337

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-30

Antal sidor: 24