Standard Svensk standard · SS-EN 13859-1:2010

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 1: Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13859-1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13859-1:2010

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 1: Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies the characteristics of flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this document.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13859-1:2010

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 1: Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing

Artikelnummer: STD-74654

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-14

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13859-1:2005+A1:2008

Ersätts av: SS-EN 13859-1:2014