Standard Svensk standard · SS-EN 13279-2:2014

Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 2: Provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes the reference test methods for all gypsum binders and gypsum plasters covered by EN 13279-1.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gips, SIS/TK 480

Internationell titel: Gypsum binders and gypsum plasters - Part 2: Test methods

Artikelnummer: STD-100753

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-01-28

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13279-2:2004