Standard Svensk standard · SS 637001

Satellitbaserad positionsbestämning - GPS - Terminologi

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) Astronomi, geodesi, geografi IT- tillämpningar inom vetenskap


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Satellite-based positioning - GPS - Terminology

Artikelnummer: STD-15603

Utgåva: 2

Fastställd: 1994-11-23

Antal sidor: 67

Ersätter: SS 637001