Standard Svensk standard · SS 40000:2014

Pensionstermer

Status: Gällande

Denna standard omfattar svenska pensionstermer. Bakgrunden till arbetet har varit ett behov av ett bättre och mer enhetlig språkbruk hos olika aktörer inom pensionsbranschen. Ett gemensamt och förenklat språk underlättar aktörernas kommunikation och konsumentens förståelse av pensionsinformationen.

Standarden riktar sig i första hand till pensionsbranschen, till exempel pensionsinstitut, försäkringsbolag, konsumentorganisationer samt myndigheter

Denna standard är förbetald av de deltagande organisationerna i kommittén: Pensionsmyndigheten, Svensk Försäkring, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Sveriges konsumenter, PTK, Collectum och Fora.

SIS, Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer tagit fram ordlistan ”Pensionstermer för konsumenter”. Ordlistan bygger på SS 40000:2014, Pensionstermer.

Hämta Pensionstermer för konsumenter

Omfattning
Denna standard omfattar svenska pensionstermer.

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Pensionstermer, SIS/TK 568

Internationell titel: Pension terms

Artikelnummer: STD-101751

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-25

Antal sidor: 24