Standard Svensk standard · SS-ISO 16245:2010

Information och dokumentation - Boxar, aktomslag och andra förvaringsmedel, gjorda av cellulosamaterial, för förvaring av dokument av papper och pergament (ISO 16245:2009, IDT)

Status: Gällande

Utvecklingen av den här ISO-standarden leddes av svenska experter. Den anger kraven på arkivboxar av papp och aktomslag av papper för att de ska kunna användas för långtidsförvaring av dokument utan att förstöra sitt innehåll. Den anger också hur arkivboxar som uppfyller kraven ska vara märkta och vad provningsrapporter ska innehålla.

 

Standarden kan ha enorm betydelse för att rädda värdefulla dokument som förvaras i undermåliga arkivboxar och aktomslag i arkiv runt om i världen.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20) Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Askar, boxar, lådor (55.160) Papper och papp (85.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Information and documentation - Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents (ISO 16245:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-72280

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-01-29

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 628107:2004