Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27041:2015

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för att säkerställa lämplighet och tillräcklighet av utredningsmetoder för incidenter (ISO/IEC 27041:2015, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27041:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27041:2015

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för att säkerställa lämplighet och tillräcklighet av utredningsmetoder för incidenter (ISO/IEC 27041:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides guidance on mechanisms for ensuring that methods and processes used in the investigation of information security incidents are “fit for purpose”. It encapsulates best practice on defining requirements, describing methods, and providing evidence that implementations of methods can be shown to satisfy requirements. It includes consideration of how vendor and third-party testing can be used to assist this assurance process.This document aims to— provide guidance on the capture and analysis of functional and non-functional requirements relating to an Information Security (IS) incident investigation,— give guidance on the use of validation as a means of assuring suitability of processes involved in the investigation,— provide guidance on assessing the levels of validation required and the evidence required from a validation exercise,— give guidance on how external testing and documentation can be incorporated in the validation process.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27041:2015

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Vägledning för att säkerställa lämplighet och tillräcklighet av utredningsmetoder för incidenter (ISO/IEC 27041:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method (ISO/IEC 27041:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8015454

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-14

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27041:2016