Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27005:2013

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riskhantering för informationssäkerhet (ISO/IEC 27005:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO/IEC 27005:2018

Standarden innehåller riktlinjer för hantering av informationssäkerhetsrisker.
Den stödjer de allmänna koncept som specificeras i SS-ISO/IEC 27001 och den är utformad för att stödja ett lyckat införande av informationssäkerhet med utgångspunkt från riskhantering.

Kunskap om de koncept, modeller, processer och den terminologi som beskrivs i SS-ISO/IEC 27001 och  SS-ISO/IEC 27002 är av betydelse för en fullständig förståelse av denna internationella standard.

Standarden är tillämplig för alla typer av organisationer (t.ex. kommersiella företag, statliga myndigheter, ideella organisationer) vilka avser att hantera risker som skulle kunna äventyra organisationens informationssäkerhet.

Omfattning
Denna internationella standard innehåller riktlinjer för hantering av informationssäkerhetsrisker. Denna internationella standard stödjer de allmänna koncept som specificeras i SS-ISO/IEC 27001 och den är utformad för att stödja ett lyckat införande av informationssäkerhet med utgångspunkt från riskhantering. Kunskap om de koncept, modeller, processer och den terminologi som beskrivs i SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002 är av betydelse för en fullständig förståelse av denna internationella standard. Denna internationella standard är tillämplig för alla typer av organisationer (t.ex. kommersiella företag, statliga myndigheter, ideella organisationer) vilka avser att hantera risker som skulle kunna äventyra organisationens informationssäkerhet.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Övriga (03.080.99) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för riskhantering (04.120) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security risk management (ISO/IEC 27005:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-88559

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-01-03

Antal sidor: 152

Ersätter: SS-ISO/IEC 27005:2008

Ersätts av: SS-ISO/IEC 27005:2018