Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27004:2010

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Styrning av informationssäkerhet - Mätning (ISO/IEC 27004:2009, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO/IEC 27004:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27004:2010

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Styrning av informationssäkerhet - Mätning (ISO/IEC 27004:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides guidance on the development and use of measures and measurement in order to assess the effectiveness of an implemented information security management system (ISMS) and controls or groups of controls, as specified in ISO/IEC 27001. This International Standard is applicable to all types and sizes of organization. NOTE This document uses the verbal forms for the expression of provisions (e.g. “shall”, “shall not”, “should”, “should not”, “may”, “need not”, “can” and “cannot”) that are specified in the ISO/IEC Directives, Part 2, 2004, Annex H. See also ISO/IEC 27000:2009, Annex A.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27004:2010

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Styrning av informationssäkerhet - Mätning (ISO/IEC 27004:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security management - Measurement (ISO/IEC 27004:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-72225

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-01-25

Antal sidor: 72

Ersätts av: SS-ISO/IEC 27004:2017