Standard Svensk standard · SS-ISO 999

Dokumentation - Riktlinjer för utformning och presentation av person- och sakregister

Status: Gällande

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes

Artikelnummer: STD-21875

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-23

Antal sidor: 50