Standard Svensk standard · SS-ISO 8601:2011

Dataelement och datautväxling - Skrivsätt för datum och tid (ISO 8601:2004, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard is applicable whenever representation of dates in the Gregorian calendar, times in the 24-hour timekeeping system, time intervals and recurring time intervals or of the formats of these representations are included in information interchange. It includes
- calendar dates expressed in terms of calendar year, calendar month and calendar day of the month;
- ordinal dates expressed in terms of calendar year and calendar day of the year;
- week dates expressed in terms of calendar year, calendar week number and calendar day of the week;
- local time based upon the 24-hour timekeeping system;
- Coordinated Universal Time of day;
- local time and the difference from Coordinated Universal Time;
- combination of date and time of day;
- time intervals;
- recurring time intervals.

This International Standard does not cover dates and times where words are used in the representation and dates and times where characters are not used in the representation.

This International Standard does not assign any particular meaning or interpretation to any data element that uses representations in accordance with this International Standard. Such meaning will be determined by the context of the application.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (ISO 8601:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-76325

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-01-11

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-ISO 8601