Standard Svensk standard · SS 614115

Handelsdokument - Fraktsedelsblanketter

Status: Gällande

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Trade documents - Consignment note terms

Artikelnummer: STD-6737

Utgåva: 3

Fastställd: 1987-01-28

Antal sidor: 60

Ersätter: SIS 614115