Standard Svensk standard · SS 613027

Dokument för kontor - Blanketter - Formgivning

Status: Gällande

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Kontorsutrustning (35.260)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Office documents - Forms - Design

Artikelnummer: STD-14537

Utgåva: 2

Fastställd: 1994-02-16

Antal sidor: 12

Ersätter: SIS 614111 , SS 613011 , SS 613013 , SS 613018 , SS 613019 , SS 613027