Standard Svensk standard · SS 38414

Skrivsätt för penningbelopp och valutabeteckningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Finansiella system, SIS/TK 451

Internationell titel: Notation of monetary amounts and currency designations

Artikelnummer: STD-5698

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-09-15

Antal sidor: 6