Standard Svensk standard · SMS 1231

Sanitetsarmatur - Bestämning av strömningsmotstånd i utloppsventil

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 200

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Telekommunikation Allmänt (33.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Sanitary valves. Determination of fluid friction

Artikelnummer: STD-2317

Utgåva: 1

Fastställd: 1975-11-15

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 200