Standard Svensk standard · SS-ISO 7000:2015

Grafiska symboler för användning på maskiner och utrustningar - Registrerade symboler (ISO 7000:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
The complete product is available at the following URL. Please copy the link below in your browser: http://www.iso.org/obp

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter Speciell utrustning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols (ISO 7000:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8016310

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-09-24

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-ISO 7000