Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 61286

Informationsteknik - Kodad teckenmängd för elektroniska dokument

Status: Gällande

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10) Allmänt Elektroteknik (29.020) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Information technology - Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange

Artikelnummer: STD-3330650

Utgåva: 2

Fastställd: 2002-12-04

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN 61286

Ikraftsätter: IEC 61286:2001