Standard Svensk standard · SS 31532

Förfarande vid utveckling och provning av symboler för allmänheten

Status: Gällande

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Procedure for the development and testing of public information symbols

Artikelnummer: STD-9505

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-03-13

Antal sidor: 22