Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 81346-3:2013

Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 3: Tillämpning av regler för referensbeteckningssystem (ISO/TS 81346-3:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 81346 establishes comprehensive and practice-oriented principles and rules for the designation of technical objects within a system, as well as for the designation of connections, signals and documents in accordance with the corresponding basic standards.

The principles of this part of ISO 81346 apply to all technical fields for all industries and can be applied in all phases of the life cycle of a technical object.

The designation of types, individuals, cost-centres, projects, etc. is not covered by this part of ISO 81346.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 3: Application rules for a reference designation system (ISO/TS 81346-3:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-98427

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-14

Antal sidor: 64

Ersätter: SIS-ISO/TS 16952-1:2008