Standard Svensk standard · SS-EN 62949

Utrustning för anslutning till data- och telenät - Särskilda fordringar med avseende på säkerhet

Status: Gällande

Ämnesområden

Audio- och videosystem Allmänt (33.160.01) Förstärkare (33.160.10) Radio och TV-mottagare (33.160.20) TV-mottagare (33.160.25) Ljudregistrering (33.160.30) Video (33.160.40) Tillbehör (33.160.50) Utrustning för multimediatjänster och telekonferenser (33.160.60) Övrigt (33.160.99) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Produktinformation

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3337639

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-09-06

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 41003