Standard Svensk standard · SS-EN 1176-6:2008

Lekredskap och stötdämpande underlag - Del 6: Vippgungor - Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1176-6:2017

Omfattning
Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för vippgungor avsedda för permanent installation och som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Om huvudfunktionen inte är gungning kan relevanta krav i detta dokument användas i tillämpliga delar.

Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning av redskapet.

ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i bilaga A.

Produktinformation

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

Artikelnummer: STD-68719

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-06-09

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 1176-6:2008

Ersätter: SS-EN 1176-6

Parallell utgåva: SS-EN 1176-6:2017 , SS-EN 1176-6:2017

Ersätts av: SS-EN 1176-6:2017

Relaterat

Teknisk Kommitté