Standard Ikraftsättning · SS-ISO 4524-6

Oorganiska ytbeläggningar - Provningsmetod för elektrolytiska beläggningar avguld och guldlegeringar - Bestämning av förekomsten av restsalter

Status: Gällande

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel: Metallic coatings - Test methods for electrodeposited gold and gold alloy coatings - Part 6: Determination of the presence of residual salts

Artikelnummer: STD-8747

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 2