Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9974-2

Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Portar och anslutningsändar med gängor enligt ISO 261 med tätningar av elaster eller metall mot metall - Del 2: Anslutningsändar med tätning av elaster (typ E) (ISO 9974-2:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider Ytbehandling Övrigt Aluminium och aluminiumlegeringar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Stud ends with elastomeric sealing (type E) (ISO 9974-2:1996)

Artikelnummer: STD-28057

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-09

Antal sidor: 13