Logga in

Handbok

Svetsstandard. Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar

Köp denna standard
Pris: 2 395 SEK

Papper

Standarder för svetsning är i likhet med materialstandard och standard för oförstörande provning viktiga grunddokument vid utformning av svetsade produkter och konstruktioner.

Sedan föregående utgåva, som publicerades i mars 2015, har nya utgåvor av SS-EN ISO 3834-5:2005/T1:2007 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse med kvalitetskraven i ISO 3834-2, ISO 3834-3 eller ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015) och SS-EN ISO 9692-3:2016 Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för fogutformning - Del 3: MIG- och TIG-svetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 9692-3:2016) publicerats och är inkluderade i denna 8:e utgåva av SIS handbok 531.

SS-EN ISO 3834-5:2005/T1:2007 är upphävd och utgår ur handboken. Boken vänder sig till dig som konstruerar svetsade produkter och som bereder, leder och kontrollerar svetsningsarbeten.

Ämnesområden

Svetsning och lödning


Produktinformation

Artikelnummer: BCK-8024988

Beteckning: SIS HB 531

Utgåva: 8

Utgiven: 2017-02-13

Antal sidor: 364

Förlag: SIS Förlag AB