Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5817:2014

Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 5817:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5817:2014

Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 5817:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 5817:2014, fastställer kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser som kan förväntas vid normal tillverkning med svetsning, samt delar in dessa i respektive kvalitetsnivå. Den gäller för materialtjocklekar över 0,5 mm och är tillämpbar för

  • olegerat och legerat stål
  • nickel och nickellegeringar
  • titan och titanlegeringar
  • manuell, mekaniserad och automatisk svetsning
  • alla svetslägen
  • alla svetstyper, t.ex. stumsvetsar, kälsvetsar och rörknutar
  • • svetsmetoderna 11, 12, 13, 14, 15 och 31, och deras undermetoder enligt SS-EN ISO 4063.

Standardens tre kvalitetsnivåer baserar sig på vad som kan åstadkommas i produktion utifrån god teknisk praxis och god yrkesskicklighet. Kvalitetsnivåerna har beteckningarna B, C och D, där kvalitetsnivå B motsvarar de högsta kraven på den färdiga svetsen. Även olika typer av last beaktas, t.ex. statisk last, termisk last, korrosionslast och trycklast.

Standarden omfattar inte metallurgiska egenskaper, så som hårdhet och seghet.

Fördelar med att använda standarden

Användningen av standarden ger förutsättningar för enhetlighet och kvalitetssäkring inom tillverkningen av svetsade konstruktioner. Därigenom kan man exempelvis säkerställa att identiska detaljer tillverkas enligt samma krav i olika verkstäder. Standardens tre kvalitetsnivåer kan anpassas till de krav som föreligger i varje enskilt fall och lämpar sig därför för många typer av svetsade produkter.

Omfattning
Denna internationella standard ger kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser i smältsvetsförband (utom för strålsvetsning) i alla typer av stål, nickel, titan och deras legeringar. Den gäller för materialtjocklekar över 0,5 mm. Den täcker fullt genomsvetsade stumsvetsar och alla typer av kälsvetsar. Principerna kan även tillämpas för partiellt svetsade stumsvetsar.

(Kvalitetsnivåer för strålsvetsförband i stål ges i ISO 13919-1.)

Tre kvalitetsnivåer ges för att tillämpas på många olika typer av svetsade produkter. De betecknas med B, C och D. Kvalitetsnivå B motsvarar de högsta kraven på den färdiga svetsen.
Olika typer av last beaktas, t ex statisk last, termisk last, korrosionslast och trycklast. Fler riktlinjer för utmatt-ningslaster ges i Bilaga C.

Kvalitetsnivåerna avser produktionen och god yrkesskicklighet.

Denna Europastandard är tillämplig för:
a) olegerat och legerat stål,
b) nickel och nickellegeringar,
c) titan och titanlegeringar,
d) manuell, mekaniserad och automatisk svetsning,
e) alla svetspositioner,
f) alla svetstyper, t ex stumsvetsar, kälsvetsar och rörknutar och
g) följande svetsmetoder och deras definierade undermetoder enligt ISO 4063:
— 11 metallbågsvetsning utan gasskydd,
— 12 pulverbågsvetsning,
— 13 gasmetallbågsvetsning,
— 14 svetsning med skyddsgas med icke smältande elektrod
— 15 plasmasvetsning,
— 31 gassvetsning (bara för stål).

Metallurgiska egenskaper, t ex kornstorlek och hårdhet, täcks inte av denna internationella standard.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5817:2014

Svetsning - Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) - Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 5817:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 158,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

Internationell titel: Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014)

Artikelnummer: STD-105494

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-02-23

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN ISO 5817:2014

Ersätter: SS-EN ISO 5817:2007