Standard Svensk standard · SS-ETS 300579

Digital cellular telecommunications system (Phase2) - Radio subsystem synchronization - (GSM 05.10)

Status: Gällande

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ITS

Internationell titel: Digital cellular telecommunications system (Phase2) - Radio subsystem synchronization - (GSM 05.10)

Artikelnummer: STD-19128

Utgåva: 4

Fastställd:

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-ETS 300579

Ersätts av: SS-ETS 300579