Standard Svensk standard · SS-ETS 300487

Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Receive-Only Mobile Earth Stations (ROMESs) operating in the 1,5 GHz band providing data communications - Radio Frequency (RF) specifications

Status: Gällande · Tillägg: SS-ETS 300487/A1

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ITS

Internationell titel: Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Receive-Only Mobile Earth Stations (ROMESs) operating in the 1,5 GHz band providing data communications - Radio Frequency (RF) specifications

Artikelnummer: STD-19010

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-09-06

Antal sidor: 0